Scroll to top
sk

Klampiarske a lakovnícke práce

Na osobných aj nákladných vozidlách realizujeme bežné klampiarske a lakovnícke práce, jedná sa zväčša o opravy ako vyrovnávanie, prispôsobovanie, hydraulické rozťahovanie a sťahovanie častí karosérie, tmelenie, brúsenie a lakovanie či už plechových, plastových alebo laminátových častí vozidiel. Uvedené práce pravidelne realizujeme na všetkých vozidlách materskej firmy, kde sa zväčša jedná o poškodenia stupačiek a schodkov na kamiónoch, poškodenia nárazníkov, svetiel, okuliarov svetiel, prednej masky, predných a zadných blatníkov alebo poškodenia na dodávkových vozidlách hlavne na miestach ktoré sú permanentne vystavené možnému poškodeniu ako je napríklad predná kapota a nárazník alebo potom sa jedná o časti nákladového priestoru kde sa manipuluje s tovarom a jedná sa hlavne o predné, bočné a zadné časti tohto priestoru a prípadné možné preliačiny na týchto častiach karosérie, spôsobené nevhodnou manipuláciou pri nakládke alebo vykládke tovaru.