Scroll to top
sk

Opravy a výmeny autoskiel

Ďalšou činnosťou nášho servisu sú opravy a výmeny poškodených autoskiel vozidiel. V prípade, že sa poškodenie na čelnom skle nenachádza v zornom poli vodiča, je možné toto poškodenie opraviť – zalepiť špeciálnou technológiou. Na používanie tejto opravárenskej technológie vlastníme licenciu a taktiež vydávame potvrdenia o oprave čelného skla, ktoré akceptuje polícia ako aj STK. Opravu poškodeného čelného skla je ale nutné vykonať v čo najkratšom čase po poškodení, aby sa zabránilo nečistotám a vode dostať sa do predmetného miesta poškodenia, čo potom sťažuje opravu a znižuje kvalitu opravy. Ak je poškodenie čelného skla v zornom poli vodiča alebo vo vzdialenosti do 10 cm od okraju skla, je takáto oprava zakázaná. V takomto prípade realizujeme výmenu celého autoskla pomocou špeciálneho náradia. V prípade výmeny lepených autoskiel a pri použití rýchlo tvrdnúcich lepiacich sad, môže vozidlo opustiť servis takmer ihneď po oprave. Pri použití bežnej lepiacej sady, treba rátať s odstavením vozidla po oprave na minimálne 12 hodín. Dokážeme zabezpečiť všetky druhy autoskiel, či už tónované, potrebné na vozidlá s klimatizáciou alebo číre, postačujúce na vozidlá bez klimatizácie.