Scroll to top
sk

Údržba a plnenie klimatizačných systémov

Väčšina súčasných vozidiel, či už osobných alebo nákladných, je vybavená k spríjemneniu cestovania klimatizačnou jednotkou o ktorú je treba sa ale primerane starať aby zodpovedne slúžila k svojmu poslaniu. Aspoň raz za rok sa odporúča kontrola klimatizačného systému, pri ktorej sa dajú zistiť a odstrániť nedostatky, ktoré môžu mať svoje negatívne následky, hlavne pre vašu peňaženku. Napr.: pri znížení množstva chladiaceho plynu v sústave o cca 30%, dochádza k častejšiemu zapínaniu čerpadla, čo má za následok zvýšenie spotreby vozidla a takisto väčšie opotrebenie čerpadla, ktoré mimochodom vôbec nie je lacné. Bežnou kontrolou pomocou automatického prístroja ECOTECHNICS, sa dá zistiť množstvo chladiaceho plynu ako aj prípadné netesnosti a diery v systéme. Váš starý plyn dokážeme odsať, vyčistiť a spolu s novým olejom, potrebným na mazanie systému, vrátiť späť do vášho vozidla. Prístroj automaticky pridá chýbajúcu časť plynu a tlačiareň vytiskne pre Vás všetky zistené hodnoty. Keďže tento stroj dokáže váš plyn zrecyklovať a vrátiť späť, neplatíte celé množstvo plynu ale len doplnenú časť.