Scroll to top
sk

Výmeny olejových náplní

Výmeny olejových náplní realizujeme dvomi spôsobmi, klasickým výpustným systémom alebo ekologicky, odsávaním oleja cez otvor mierky hladiny oleja do sklenenej nádoby, v ktorej sa dá vizuálne preskúmať kvalita použitého oleja. Ďalej sa tento olej dostáva pneumaticky do dvojplášťovej pozinkovanej nádrže na starý olej. Tento spôsob zabezpečuje nulový kontakt starého oleja s okolím. Plnenie nových olejov sa uskutočňuje cez rozvod trubiek z olejového skladu až po výdajné miesto, kde sa vpúšťa ciachovanými digitálnymi výdajnými pištoľami priamo do motora, prevodovky alebo rozvodovky vozidla. Celá výmena prebieha bezpečne, s minimálnym rizikom úniku oleja.