Scroll to top
sk

Servis a údržba vozidiel

Pretože naša materská firma ŠIKOTRANS nechcela prísť o zákazky a z toho plynúci zisk potrebný pre úspešné fungovanie každej spoločnosti, rozhodla sa vybudovať svoj vlastný servis, ktorého aktivity neskôr presunula na sesterskú spoločnosť FRENAT, ktorá momentálne vykonáva servisnú činnosť nielen pre vozidlá ŠIKOTRANS ale dokáže tieto priestory a techniku použiť aj na komerčné účely pre širokú verejnosť. Disponujeme dostatočným počtom mechanikov, ktorých hlavnou úlohou je v spolupráci s manažérmi prevádzky vozidiel a servisu, starať sa o 100% technický stav vlastného vozového parku a vozidiel zákazníkov. Väčšina vozidiel materskej spoločnosti je cez týždeň na cestách a preto časť údržby a opráv pripadá na sobotu a v malých prípadoch aj na nedeľu, keď sú vozidlá odparkované. Preto je jednou z podmienok pri prijímaní mechanikov ich maximálna ochota, schopnosť a možnosť pracovať aj počas víkendov.

Takisto sme schopní opravovať vozidlá aj vo večerných alebo nočných hodinách, buď v sídle spoločnosti alebo mimo neho, na Slovensku alebo na cestách v Európe. Opravy v mimopracovnú dobu dokážeme realizovať aj pre zákazníkov komerčného servisu. Náš servis je vybavený dostatočným množstvom príslušného náradia, techniky ako aj výjazdovým vozidlom. Naše dielne momentálne disponujú siedmimi servisnými bránami, dvomi dlhými montážnymi kanálmi s tromi jamovými zdvihákmi, ďalej máme k dispozícii zdvihák pre ťahače a nákladné vozidlá do 12 t, pre dodávkové vozidlá do 4 t a takisto dvojtonový pre osobné vozidlá.